JI YUN ZHI CHENG

极云致成

电子邮箱:jyzc02@126.com

联系电话:010-59126768

极云致成(北京)科技有限公司

产品中心

为生命科学和工业领域的客户提供多元化服务

Minisart 一次性针头滤器

浏览量:

Minisart 一次性针头滤器

产品型号: 17821-K 16596-HYK 16553-K 16534-K 16541-K 生 产 商: Sartorius 品牌商标: 赛多利斯 备注:非常规产品货期为1个月
没有此类产品
产品描述

Minisart®针头式滤器能可靠去除液体中的微生物和颗粒物。


典型应用为:小体积液体的除菌过滤,病毒细菌悬浮液分离,保护色谱柱和色谱仪器,血清和尿液样本过滤,过滤病人血清(试管婴儿)过滤,超净化纯化去除颗粒和澄清液体过滤、无菌过滤、药物发展研究,样品制备和医疗应用。

 

一次性针头式过滤器可选多种孔径和亲水性或疏水性膜。 
 

 

Minisart-N(CA 膜)

Minisart-HY  (PTFE 膜)

   

产品编号 孔径  直径   包装

产品编号 孔径  直径   包装

 16534K  0.2μm 26mm  50/pk 无菌

17596HYK  0.2μm 26mm  50/pk 无菌

 16534Q  0.2μm 26mm 500/pk 非无菌

17596HYQ  0.2μm 26mm 500/pk 非无菌

 17597K  0.2μm 26mm  50/pk 无菌

Minisart-RC  (RC 膜)

 17597Q  0.2μm 26mm 500/pk 非无菌

 17821K  0.2μm  4mm  50/pk 非无菌

 16555K 0.45μm 26mm  50/pk 无菌

 17821Q  0.2μm  4mm 500/pk 非无菌

 16555Q 0.45μm 26mm 500/pk 非无菌

 17822K 0.45μm  4mm  50/pk 非无菌

 17598K 0.45μm 26mm  50/pk 无菌

 17822Q 0.45μm  4mm 500/pk 非无菌

 17598Q 0.45μm 26mm 500/pk 非无菌

 17761K  0.2μm 15mm  50/pk 非无菌

 16592K  0.8μm 26mm  50/pk 无菌

 17761Q  0.2μm 15mm 500/pk 非无菌

 16592Q  0.8μm 26mm 500/pk 非无菌

 17762K 0.45μm 15mm  50/pk 非无菌

 17593K  1.2μm 26mm  50/pk 无菌

 17762Q 0.45μm 15mm 500/pk 非无菌

 17593Q  1.2μm 26mm 500/pk 非无菌

 17764K  0.2μm 25mm  50/pk 非无菌

 17594K    5μm 26mm  50/pk 无菌

 17764Q  0.2μm 25mm 500/pk 非无菌

 17594Q    5μm 26mm 500/pk 非无菌

 17765K 0.45μm 25mm  50/pk 非无菌

Minisart-N (PES 膜)

 17765Q 0.45μm 25mm 500/pk 非无菌

 16553K  0.1μm 26mm  50/pk 无菌

Minisart-SRP  (PTFE 膜)

 16532K  0.2μm 26mm  50/pk 无菌

 17820K 0.45μm  4mm  50/pk 非无菌

 16532Q  0.2μm 26mm 500/pk 非无菌

 17820Q 0.45μm  4mm 500/pk 非无菌

 16541K  0.2μm 28mm  50/pk 无菌

 17558K  0.2μm 15mm  50/pk 非无菌

 16533K  0.2μm 28mm 500/pk 非无菌

 16558Q  0.2μm 15mm 500/pk 非无菌

 16537K 0.45μm 26mm  50/pk 无菌

 16559K 0.45μm 15mm  50/pk 非无菌

 16537Q 0.45μm 26mm 500/pk 非无菌

 17559Q 0.45μm 15mm 500/pk 非无菌

Minisart-plus (GF+CA 膜)

 17573K  0.2μm 15mm  50/pk 非无菌

 17823K  0.2μm 26mm  50/pk 无菌

 17573Q  0.2μm 15mm 500/pk 非无菌

 17823Q  0.2μm 26mm 500/pk 非无菌

 17574K 0.45μm 15mm  50/pk 非无菌

 17829K 0.45μm 26mm  50/pk 无菌

 17574Q 0.45μm 15mm 500/pk 非无菌

 17829Q 0.45μm 26mm 500/pk 非无菌

 17575K  0.2μm 25mm  50/pk 非无菌

Minisart-GF  (GF 膜)

 17575Q  0.2μm 25mm 500/pk 非无菌

 17824K      - 26mm  50/pk 非无菌

 17576K 0.45μm 25mm  50/pk 非无菌

 17824Q      - 26mm 500/pk 非无菌

 17576Q 0.45μm 25mm 500/pk 非无菌 

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇